Kilka dni temu przeprowadziłem wśród znajomych ankietę. Poprosiłem o skojarzenia ze słowem „autyzm”. Główne odpowiedzi to „wyobcowanie”, „brak empatii”, „brak współpracy”. Jakiś czas później zadałem pytanie o skojarzenia do słów „pierwsza pomoc”. Odpowiedzi to „empatia”, „pomoc”, „odwaga”. Dwa przeciwieństwa prawda? Jednak jak pokazuje projekt fundacji Prodeste „Autyzm 112” tylko pozornie.

Coraz częściej w szkołach można spotkać się ze szkoleniami z pierwszej pomocy. Niestety, osoby niepełnosprawne często nie mają możliwości w nich uczestniczyć. Powody są dwa:
– brak instruktorów z odpowiednim przygotowaniem,
– brak przygotowania otoczenia do takich zajęć.

I tutaj na scenę wkracza „Autyzm 112”. Fundacja Prodeste jako pierwsza (chyba) na świecie, postanowiła włączyć zagadnienia udzielania pierwszej pomocy do terapii osób z zaburzeniami autystycznymi. Sam projekt jest ważny nie tylko z punktu widzenia pedagogicznego – uczy kogoś przydatnych umiejętności, ale również odczarowuje zaburzenia autystyczne. Pokazuje, że takie osoby żyją wśród nas, są częścią społeczeństwa i również mogą w nim funkcjonować.

a160

Wszystkie szkolenia są prowadzone we współpracy z Harcerską Szkołą Ratownictwa i Pienińską Grupą GOPR. Cała grupa szkoleniowa wyjeżdża na weekend, gdzie przechodzą praktyczne szkolenie. Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znajdują się umiejętności „miękkie” – współpracy w grupie, planowania czynności, empatyzowania z poszkodowanym; jak i „twarde” – opatrywanie ran, wzywanie pomocy, opieka nad poszkodowanym. Bardzo ciekawym elementem tego projektu jest sposób przekazywania wiedzy. Osoby z zaburzeniami autystycznymi bardzo źle reagują na zmiany i obce sytuacje. Z tego względu instruktorzy skupiają się na symulacji zdarzeń, które pozwalają takim dzieciom oswoić się z nietypowymi sytuacjami.

Co ważne, projekt jest skierowany nie tylko do dzieci z zaburzeniami autyzmu, ale również dla:
– ratowników i lekarzy (komunikacja i współpraca z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu)
– instruktorów pierwszej pomocy (przystosowanie technik nauczania pierwszej pomocy do potrzeb dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Do tej pory przeszkolono 40 podopiecznych. Aby móc uruchomić projekt ponownie w przyszłym roku, fundacja Prodeste musi zebrać około 30 tys zł. Jednak, aby móc w pełni realizować projekt konieczne jest pozyskanie większej ilości sponsorów. Liczę, że wśród czytelników Kryzysowo.pl znajdą się jakieś osoby, które mogłyby polecić wsparcie 🙂 .

Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia jak i szkoleniami mogą się kontaktować pod adresem:
janszewczak( a )gmail.com