W poprzednim artykule rozważaliśmy sensowność posiadania w domu gaśnicy. Wnioski, mimo istniejących wątpliwości, przemawiały na korzyść takiego zabezpieczenia. Idąc za ciosem kontynuujemy okołogaśnicze zagadnienia. Tym razem skupimy się na oznaczeniach i rodzajach gaśnic z jakimi można się spotkać.

Oznaczenia gaśnic

Na każdej gaśnicy znajduje się oznaczenie graficzne, wskazujące do jakiego rodzaju pożarów powinny być wykorzystywane.

  • A – ciała stałe, które pod wpływem ciepła mogą ulec rozkładowi. Cechą charakterystyczną dla pożarów ciał stałych jest żarzenie, z którym nie każdy środek gaśniczy może sobie poradzić.

przeznaczenie_a

  • B – ciecze palne oraz ich opary (np. benzyna), a także substancje topiące się pod wpływem ciepła

przeznaczenie_b

  • C – gazy palne (np. gaz ziemny)

przeznaczenie_c

  • F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kulinarnych

przeznaczenie_f

W spisie pominięto pożary materiałów z grupy D, czyli metale zużywające podczas palenia tlen, bądź zawierające utleniacze. Tego typu substancje zazwyczaj nie są spotykane w przeciętnym polskim domu 🙂 .

Rodzaje gaśnic w zależności od zastosowanego środka gaśniczego

W każdej gaśnicy znajduje się środek gaśniczy, czyli materiał służący do tłumienia pożaru. Ma on wpływ nie tylko na pożary, do jakich gaśnica może zostać użyta, ale również na „skutki uboczne” wykorzystania gaśnicy.

Gaśnica proszkowa – na pożary z grup A, B, C lub B, C.

Zawiera proszki na bazie fosforanów (droższa) lub węglanów (tańsza). Gaśnica z Biedronki, którą opisywaliśmy tutaj to przykład gaśnicy proszkowej, przeznaczonej do pożarów B, C. Nie oznacza to jednak, że będzie ona bezużyteczna w przypadku pożarów ciał stałych (oznaczenie A). Można ją wykorzystać, jednak ze znacznie mniejszą efektywnością.

ZALETY:
– małe gabaryty,
– powszechnie dostępne (m.in. w supermarketach czy na stacjach benzynowych),
– tanie – od 20 zł (1 kg proszku) do 100 zł (6 kg proszku gaśniczego)
– łatwe w uprzątnięciu skutki użycia – wystarczy „przejechać” odkurzaczem.

WADY:
– dewastuje sprzęt elektroniczny/mechaniczny – proszek gaśniczy jest bardzo drobny i dostaje się w każdą szczelinę, co prowadzić może do zatarcie ruchomych części mechanicznych. Praktycznie uniemożliwia to ponowne użycie gaszonego sprzętu, a urządzenia elektryczne lub mechaniczne nadają się najczęściej do utylizacji. Dla sprzętu „śmiertelne” są również reakcje chemiczne, zachodzące podczas procesu gaszenia.

Gaśnica proszkowa GP-2x ABC/PM
 
Gaśnica pianowa – na pożary z grup A, B, F.

Środkiem gaśniczym jest piana, posiadająca właściwości „przykrycia” pożaru.

ZALETY:
– piana stanowi skuteczną warstwę izolacyjną,
– może być „stosowana” na ludziach.

WADY:
– duże rozmiary,
– tylko nowocześniejsze generacje mogą być używane przy gaszeniu sprzętu pod napięciem (zawiera wodę),
– gaszone przedmioty zostają zamoczone.

Gaśnica pianowa GPN-6x AB/MP
 
Gaśnica śniegowa – na pożary z grup B, C oraz do urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Nazywana również gaśnicą CO2. Działa na zasadzie szybkiego obniżenia temperatury palącego się ciała, oraz „wyparcia” tlenu z jego otoczenia. Środkiem aktywnym jest skroplony dwutlenek węgla, który wylatując z dyszy ma temperaturę -72° C.

ZALETY:
– brak zanieczyszczeń na gaszonych powierzchniach,
– duża skuteczność.

WADY:
– możliwość wystąpienia szoku termicznego, spowodowanego niską temperaturą. Do urządzeń elektronicznych oraz elektrycznych stosuje się specjalną odmianę gaśnic śniegowych – „urządzenie gaśnicze”,
– duże rozmiary i masa w porównaniu do innych gaśnic o podobnej skuteczności,
– jeżeli dojdzie do przegrzania (32° C temp. krytyczna) gaśnica staje się nieaktywna,
– nie można gasić nią ludzi, z uwagi na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego.

Gaśnica śniegowa GS-2x B
 
Gaśnica wodna mgłowa – na pożary z grup A, F.

Zawiera ekologiczny środek gaśniczy, jakim jest zdemineralizowana woda.

ZALETY:
– dobra do miejsc w których często przebywają ludzie,
– nie powoduje zabrudzeń lub uszkodzeń chemicznych gaszonych materiałów.

WADY:
– nie każda gaśnica tego typu nadaje się do gaszenia urządzeń pod napięciem,
– dochodzi do zamoczenia gaszonych przedmiotów
– wysoka cena (około 300 zł)

Gaśnica wodna mgłowa GWM-3x AF
 
Gaśnice na środek czysty – na pożary z grupy A, B, C.

Aktualny gaśniczy „hi-tech”. Zawierają gaz, który gasi ogień usuwając energię cieplną z ognia oraz blokuje proces spalania.

ZALETY:
– bardzo skuteczne,
– nie powoduje uszkodzenia sprzętu elektryczno-mechanicznego czy papierowej dokumentacji.

WADY:
– wysoka cena (700 zł).

Gaśnica GH-2x na środek czysty gaz FE-3
 
Spray gaśniczy – na pożary z grup A, B oraz do urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Zawiera 1% roztwór środka pianotwórczego.

ZALETY:
– małe rozmiary i masa,
– nie ma potrzeby wykonywania okresowych przeglądów oraz konserwacji.

WADY:
– nie można – zgodnie z obowiązującym prawem – zastąpić nim gaśnic,
– niska skuteczność przy niskich temperaturach otoczenia.

Spray gaśniczy

 

Warto także mieć na uwadze, że zbiorniki gaśnic pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody czy proszkowych o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym), podlegają dozorowi technicznemu, w którym trzeba przeprowadzać badania co 5 lat. Natomiast gaśnice śniegowe, bez względu na pojemność, podlegają badaniom technicznym co lat 10.

Poniżej film prezentujący wyżej wymienione rodzaje i typy gaśnic.

YouTube Preview Image

W części trzeciej zastanowimy się jaki rodzaj gaśnicy dobrać do domu i dlaczego akurat ten.

Chcesz być na bieżąco? Dopisz się do newslettera!


 


Linki:
KZWM Ogniochron – producent gaśnic
Boxmet – producent gaśnic
Pliszka – inżyniering przeciwpożarowy

Vault Boy w ogniu