Nie na darmo, narody germańskie słyną ze specyficznego pojmowania terminów „delikatność” i „subtelność”. 😉 Zastanawia mnie skuteczność tego typu produkcji. 😉 Moim zdaniem, takie materiały powinny być puszczane na wszystkich szkoleniach BHP! Na pewno zmniejszyłoby to poziom senności uczestników. 🙂

YouTube Preview Image