Bardzo miło jest nam oświadczyć, że zostaliśmy jednym z patronów medialnych konferencji „Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych”. Odbędzie się ona 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Ważne aspekty poruszane podczas konferencji to np. zmniejszenie strat i zniszczeń podczas wypadków, zapobieganie wtórnym skutkom skażeń, czy zabezpieczania dóbr materialnych i kulturowych poszkodowanych osób.

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: Koordynatorów zespołu ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego – szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Funkcjonariuszy służb mundurowych Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów prywatnych i publicznych placówek opieki zdrowotnej, Ordynatorów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Przedstawicieli Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Specjalistów od zarządzania kryzysowego.

Tematyka konferencji

  • łączność specjalna- współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, mundurowych i ratowników
  • systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
  • bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
  • informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
  • systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
  • telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego
  • bezpieczeństwo

Zarejestruj się!

Szczegółowe informacje można znaleźć w tym miejscu.

Organizatorem przedsięwzięcia jest firma MultiExpo.