MedPharm Polska jest jednym z kilku specjalistycznych wydawnictw medycznych obecnych na rodzimym rynku. W jego ofercie znaleźć można szeroki wybór opracowań i podręczników, związanych z różnymi dziedzinami medycyny. Po raz pierwszy z publikacjami tego wydawnictwa zetknąłem się kilka lat temu, jeszcze podczas trwania moich studiów fizjoterapii, kiedy to korzystałem dosyć często z jednego z opracowań anatomicznych z serii Prometeusz.

W ostatnim czasie miałem okazje zapoznać się z kolejną z publikacją wydawnictwa. Książka „Problemy opieki nad chorym przewlekle” pod redakcją Izabelli Uchmanowicz oraz Joanny Rosińczuk-Tonderys stanowi ciekawy i obszerny zbiór prac naukowych różnych autorów poruszających zagadnienia tytułowego tematu.

988068095

Jako fizjoterapeutę, dodatkowo zajmującego się niemal wyłącznie pacjentami chorymi przewlekle, najbardziej interesowały mnie prace związane bezpośrednio z moją dziedziną. Pozwolę sobie wymienić te, które zainteresowały mnie najbardziej:
– ”Przydatność wybranych form terapeutycznych w rehabilitacji dziecka z autyzmem.”
– ”Wielkie problemy geriatryczne – upadki.”
Czy też praca:
– ”Wpływ amputacji kończyn na bezsenność.”

Wszystkie powyższe, choć tytuły rozdziałów mogą tego jednoznacznie nie sugerować, stanowią sztandarowy przykład treści zawartych w omawianej publikacji. Są to bowiem w znacznej części prace bardzo specjalistyczne i podobnej tematyki nie udało mi się spotkać w innych publikacjach.  Posługując się kolejnym konkretnym przykładem praca: „Analiza predykatorów, które wpływają na ocenę jakości życia po kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej”, stanowi doskonałe źródło wiadomości o wielu czynnikach, które nierzadko umykają personelowi medycznemu na co dzień, jak choćby relacja poziomu stresu pacjenta do czasu oczekiwania na rehabilitację.

2

Przekrój tematów jest bardzo duży: od chorób krążenia poprzez zdrowie publiczne, schorzenia neurologiczne, choroby nowotworowe do tematyki z zakresu badań wiedzy personelu medycznego (praca „Funkcje pielęgniarki w realizacji potrzeb pacjenta terminalnie chorego”). Właśnie taki a nie inny dobór, choć wydaje się nieco specyficzny, stanowi o sile książki. Publikacja skierowana jest do fizjoterapeutów jak i studentów, absolwentów Wydziału: Zdrowie Publiczne (vide strona wydawnictwa). Uważam, że warto jeszcze dodać, iż jest to niezwykle przydatne narzędzie w rozwoju zawodowym praktycznie każdej grupy zawodowej związanej z medycyną.

Spora część materiałów dotyczy np. zakresu opieki nad pacjentem i skierowana jest bezpośrednio do grona pielęgniarskiego. Tematy takie jak „Funkcje pielęgniarki w realizacji potrzeb pacjenta terminalnie chorego” czy „Pielęgnacja pacjenta nieprzytomnego po krwotocznym udarze mózgu” stanowią doskonałe źródło materiału naukowego i praktycznego. Ciekawostką jest praca pt. „Postawy społeczne pielęgniarek wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie”, która to w ciekawy sposób prezentuje błędy w szkoleniu personelu medycznego.

3

Trzeba jednak zaznaczyć, że „Problemy opieki nad chorym przewlekle” nie są sensu stricte podręcznikiem, ani też dogłębną i skończoną analizą tytułowego zagadnienia. Omawiana publikacja stanowi raczej materiał rozszerzający, a niekiedy rzucający nowe światło na znane od dawna problemy. Pozwala również spojrzeć na zagadnienie z innej strony, z której istnienia czasem nie zdajemy sobie sprawy.

O ile poziomowi merytorycznemu książki trudno coś zarzucić, o tyle zmuszony jestem mieć parę uwag odnośnie potknięć edytorskich. Są to błędy w rodzaju lekko zamazanej ilustracji czy powtórzenie jednego z rozdziałów – nie jest to jednak nic takiego, co zmieniłoby odbiór merytoryczny i ogólną wartość publikacji.

Podsumowując, książkę mogę polecić z czystym sumieniem, jednak nie jest to publikacja dla każdego, choć można w niej znaleźć również tematy przystępne dla ludzi niezwiązanych z służbą zdrowia. Publikacja może służyć tak jak w moim przypadku do solidnego uzupełnienia wiedzy, opracowywania dydaktyki czy też, jako pomoc przy opracowaniu różnego rodzaju prac dyplomowych. Polecam jednak wcześniejsze zapoznanie się ze spisem treści, aby upewnić się, co do treści zawartych w publikacji. Na koniec mogę stwierdzić, że najzwyczajniej w świecie była to dla mnie bardzo ciekawa lektura.