W lutym pracownicy ochrony NSA rozpoczęli cykl szkoleń przygotowanych przez Global Protection Group. Tematem pierwszego szkolenia było rozpoznawanie niebezpiecznych osób. Sam program to efekt pracy kilku specjalistów Global Protection Group  z dziedziny ochrony osób.
Firma zajmująca się między innymi doradztwem i szkoleniami podeszła do tematu innowacyjnie i autorsko. Dotychczas wszelkie kwestie związane z rozpoznaniem sprawcy opierały się na teoriach kryminologicznych, które mimo wszystko niezbyt dokładnie oddawały rzeczywistość. Problem polega na tym, że większość kryminologów to akademiccy teoretycy, którzy z przestępstwem stykają się w rubrykach statystycznych.

Szkoleniowcy Global Protection Group tworząc programy szkoleniowe dla placówek publicznych stwierdzili, że nie powinno się uczyć rozpoznania pirotechnicznego czy metod ochrony budynku bez fundamentu ? poznania przeciwnika. Stworzono więc od podstaw program, który łączy bogate doświadczenie instruktorów z dziedzinami nauki takimi jak kryminologia, psychologia czy socjologia. Program szkolenia nie jest wynikiem subiektywnych ocen instruktorów a efektem badań psychologów, analiz przestępstw i statystyk. Całość scala cały ten dorobek wraz doświadczeniem zawodowym instruktorów.

Pracownicy zajmujący się ochroną Naczelnego Sądu Administracyjnegopodczas trwania szkolenia przyswajali wiedzę o najbardziej charakterystycznych cechach przestępcy, sposobach wykrywania osób niebezpiecznych i nadchodzącego ataku z ich strony. Pierwszym elementem szkolenia było zapoznanie kursantów z różnymi typologiami sprawców.

Ciało i gesty każdej niebezpiecznej osoby mówi w ten czy inny sposób co zamierza zrobić. 😉

Dzięki temu ochroniarze mieli punkt odniesienia do przyswajania dalszego materiału i mogli ocenić, który sprawca i w jakich okolicznościach stwarza największe zagrożenie. Następnie przyszła część na wyjaśnienie przyczyn i podstaw zachowań agresywnych. Kursanci uczyli się jak rodzi się agresja, co może być motywacją do popełnienia przestępstwa, jakie są najpopularniejsze motywy przestępstw. To zagadnienie jest o tyle ważne, gdyż motyw ściśle współgra z typem sprawcy oraz jego modus operandi ? czyli sposobem działania.

Kolejnym elementem było przedstawienie charakterystyki oraz określenie różnic w przypadku sprawcy posługującego się danym rodzajem broni. Omówiono sprawców uzbrojonych w nóż i broń obuchową, broń palną, materiały wybuchowe i substancje niebezpieczne. Wyjaśniano różnice w zachowywaniu się tych sprawców oraz ich style działania. Kiedy ochroniarze sądu już wiedzieli kim jest ich adwersarz, przyszła pora na wychwycenie go z tłumu ludzi na korytarzu. W tej części zajęć liczyła się głównie mowa ciała. Wyjaśniano czym jest mowa ciała, jaką rolę pełni w życiu, jak działa w naszym organizmie oraz jak oddziałuje na inną osobę. Gesty człowieka to reakcja bezwarunkowa, nad którą zazwyczaj nie mamy kontroli. Zaprezentowano cały szereg gestów świadczących o agresji, kłamstwie, zdenerwowaniu i strachu. Te emocje powinny znaleźć się pod ich czujnym okiem, gdyż najczęściej prowadzą do eskalacji i ataku. W skład tych gestów, których kursanci uczyli się wchodziły ruchy nóg, rąk, twarzy, oczu oraz zespoły reakcji organizmu na sytuacje stresowe. Kiedy wiedza z zakresu rozpoznawania sygnałów agresji i strachu została przekazana, przyszła kolej na następną część. W końcu, nie każdy jest intencjonalnym przestępcą.

Ludzie czasem popełniają błędy, w wyniku których może dojść do przemocy. Dlatego ochroniarzy nauczono jak rozładowywać agresję za pomocą kilku skutecznych tricków socjotechnicznych oraz wykorzystując mowę ciała. Ochroniarz powinien  błyskawicznie rozpoznać osobę, która może stworzyć problemy oraz zareagować odpowiednio i proporcjonalnie. Dzięki temu można nie dopuścić aby osoba skrajnie zdenerwowana lub na granicy wytrzymałości psychicznej popełniła błąd.
Jednak podejrzany wcale nie musi być zdenerwowany, zawiedziony decyzją sądu lub po prostu przestraszony.

Zdarzyć się może, że do sądu ktoś z premedytacją wniesie  broń lub inne niebezpieczne narzędzia. Kursantów zapoznano ze wszelkimi rodzajami broni ? nożami, pistoletami i granatami. Potem zwrócono uwagę na broń improwizowaną, taką jak ukryte ostrza, przedmioty codziennego użytku czy broń wykonana metodami chałupniczymi. Kiedy ochroniarze wiedzieli z czym mogą mieć do czynienia i jak dana osoba zachowuje się będąc uzbrojoną przyszła kolej na naukę rozpoznawania broni. Psychologowie dowiedli, że broń wpływa w charakterystyczny sposób na nasze zachowanie. Łącząc tą wiedzę z pewnymi obserwacjami udało się stworzyć kilkanaście niezawodnych sposobów rozpoznawania ukrytej broi w zależności od sposobu jego przenoszenia. Podczas kursu wspominano też o zagrożeniach jakie niesie ze sobą tłum. Pokazywano kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę mając do czynienia z tłumem, który szybko może stać się agresywny.

Budynek NSA

Na samym końcu pozostała kwestia sprawdzenia umiejętności nabytych przez ochroniarzy w praktyce. Kursanci starali wzajemnie rozpoznawać swoje agresywne zachowania, kolejno wyliczając dane grupy gestów i analizując je. Potem przyszedł czas na obserwacje zachowań podczas sytuacji zatrzymania i przechodzenia przez bramkę. Ochroniarze mieli możliwość obserwacji jak zmienia się zachowanie podejrzanego, kiedy ten odmawia współpracy, stara się uciekać lub atakować.
Wszyscy biorący udział w szkoleniu określili je jako bardzo pouczające. Dzięki temu zwrócono uwagę na bardzo miękkie kwestie bezpieczeństwa. Doświadczenia praktyczne często wymykają się wykładowcom policyjnym i ze szkół ochroniarskich. Tutaj instruktorami byli agenci ochrony osobistej z wieloletnim stażem w Polsce i za granicą. Kładli nacisk na praktyczne umiejętności, podając za każdym razem przykład z życia do każdej przedstawianej możliwości. Bez wymiaru praktycznego, całe szkolenie było by nieprzydatne.

Kurs rozpoznawania niebezpiecznych osób został zakończony pisemnym egzaminem. Ponadto, wszyscy kursanci byli na bieżąco oceniani podczas trwania szkolenia. Mimo iż zdecydowana większość pracowników ochrony wypadła bardzo dobrze i przyswoili sobie materiał w stopniu umożliwiającym im zastosowanie go w praktyce, nie wszyscy zdali egzaminy. Każdy certyfikat wydawany przez Global Protection Group jest uznawany przez prestiżową International Association for Personal Protection Agents. Wymusza to rygorystyczne egzekowanie wiedzy kursantów poprzez egzaminy końcowe. Dzięki temu wiadomo w czyje ręce wydawany jest certyfikat pozytywnego ukończenia kursu.
Całość szkolenia uwrażliwi pracowników ochrony Naczelnego Sądu Administracyjnego na wszelkie zachowania, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi przebywających na jego terenie.

Często dochodzi do zdarzeń zwykłego zakłócania porządku. Dzięki nabytym umiejętnościom, ochroniarze szybko rozładują stresową sytuację i bezkonfliktowo zaprowadzą spokój. Bardzo się cieszymy, że naczelnicy sądów widzą potrzebę w szkoleniu swoich pracowników. Patrząc na obecną sytuację, warto inwestować w rozwój swoich pracowników, którzy jako pierwsi wejdą w kontakt ze sprawcą. Od ich sprawnej reakcji zależy w końcu rozwój wydarzeń. Dzięki swoim umiejętnościom przyczynią się w większym stopniu od tego, czy sytuacja zakończy się szczęśliwie czy tragicznie.

Kapral

W temacie:
Strach się bać. Jak niektóre samorzady obchodzą się z bezpieczeństwem naszych danych osobowych
Ochroniarz i pracownica banku przy pomocy AED ratują życie

Ochroniarz ? zawód z prestiżem.

Jeżeli chcesz być informowany o nowych wpisach pojawiających się na blogu, wpisz swój adres e-mail do subkrypcji po prawej stronie.