Na fali ostatnich wydarzeń w USA. Video o tym jak przetrwać sytuację active shooter. Materiały (jak większość sensownych materiałów) w języku angielskim.

YouTube Preview Image