Całkiem niedawno pan Wojciech Cejrowski – znany globtroter – przedstawił na swoim profilu na FaceBooku wzór formularza, który niejako można by przedstawić lekarzowi przed zaszczepieniem. Nie chciałbym tutaj dociekać intencji pana Cejrowskiego i generalnie pozostawię je bez komentarza. Chcę natomiast dokonać choćby analizy owego oświadczenia jak i domniemanego autora, wedle dostępnej mi wiedzy i środków. Jednak zanim przejdziemy do samego oświadczenia, mała zagadka.

Jak bardzo szkodliwy dla zdrowia może być produkt, który ma w składzie następujące związki:

-DHMO
– amyloza
– amylopektyna
– e160a
– tokoferol
– laktoflawina
– nikotynamid
– kwas pantenonowy
– koenzym R
– kwas pteroiloglutaminowy
– 3-keto-L-gulofuranolakton
– kwas pentadekanokarboksylowy
– kwas oktadekanowy
– kwas cis-oktadekenowy
– kwas oktadekainowy
– kwas hydroksybursztynowy
– kwas etanodiowy
– kwas o-hydroksybenzoesowy
– imidazolopirymidyna

Zapytacie co to za zabójcza kombinacja i w jakim to szalonym umyśle się ona zrodziła. Już samo DHMO może stanowić śmiertelne zagrożenie. Jego opary powodują najczęściej silne oparzenia, postać płynna po dostaniu się do płuc nawet niewielkiej ilości może powodować śmierć. Nie wspominając o erozji gleby i znaczącej roli w procesie cieplarnianym.

Cóż to za kwasowy potwór o którym mowa powyżej? Rozwiązanie zagadki znajduje się w tym miejscu.

Tak drodzy państwo – jest to nic innego jak skład zwykłego prostego jabłuszka [1]. Świeżego takiego, niepryskanego, prosto z drzewa. A, i jeszcze jeden niecny podstęp. Czym jest DHMO ?

Po takim wstępie, który mam nadzieje przekazał pewną informację, możemy przyjrzeć się owemu sławnemu już podaniu. Oto one, skopiowane słowo w słowo z oryginału:

Chce pan zaszczepić moje dziecko? Nie ma sprawy, proszę tylko podpisać ten formularz.

Formularz ten można łatwo zmodyfikować pod kątem przedstawienia go pracodawcy, władzom szkoły, czy też każdej innej osobie, próbującej zmusić do szczepienia niechętne temu ofiary. Poniższy formularz powstał na bazie formularza sporządzonego przez Kena Andersona.

Lekarska gwarancja bezpieczeństwa szczepień
Ja, niżej podpisany/a doktor medycyny (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………
Uprawniony do praktykowania medycyny w …………………….
Numer prawa do wykonywania zawodu ——————————–
Rodzaj i stopień specjalizacji ………………………………………
niniejszym oświadczam, że posiadam dobrą znajomość zarówno wszelkiego ryzyka, jak i korzyści płynących z leków, jakie przepisuję i aplikuję moim pacjentom.
W przypadku (imię i nazwisko pacjenta) …………………………., lat …………., którego zbadałem, uważam, że istnieją pewne czynniki ryzyka, uzasadniające szczepienia, które niniejszym zalecam:
Czynnik ryzyka ________________________________________
Szczepienie ___________________________________________
Czynnik ryzyka ________________________________________
Szczepienie ___________________________________________
Czynnik ryzyka ________________________________________
Szczepienie ___________________________________________
Będąc świadomy/a, że szczepionki mogą zawierać następujące substancje chemiczne i biologiczne:
* wodorotlenek glinu
* fosforan glinu
* siarczan amonu
* amforecytyna B
* tkanki zwierzęce: mózgu królika, embrionów kurzych, nerek psich i/lub małpich, krew świńska, krew końska,
* białka jaj kurzych i kaczych
* surowicza albumina wołowa
* płodowa surowica cielęca
* hydrolizat kazeiny z trzustki wieprzowej
* pozostałości białek MRC5
* linia komórkowa VERO, z tkanki nabłonkowej nerek małpy
* krwinki czerwone z krwi owczej
* beta-propiolakton
* formaldehyd
* formalina
* żelatyna
* hydrolizowana żelatyna
* glicerol
* ludzkie komórki diploidalne pochodzące z abortowanych płodów
* tiomersal/metriolat
* glutaminian monosodowy (MSG)
* neomycyna
* siarczan neomycyny
* czerwień fenolowa
* 2-Fenoksyetanol
* dwufosforan potasu
* monofosforan potasu
* polimyksyna B
* polisorbat 20
* polisorbat 80
* sorbitol
* fosforan tributylu
niniejszym deklaruję, że wyżej wymienione substancje, po podaniu ich pacjentowi drogą iniekcji, nie stanowią żadnego zagrożenia dla jego zdrowia i życia.

Oświadczam też, że zapoznałem/łam się z badaniami przeciwnymi, np. o tym, że tiomersal (związek zawierający rtęć), może wywoływać poważne uszkodzenia neurologiczne oraz immunologiczne, i stwierdzam, że raporty te nie są wiarygodne.

Wiem, że niektóre szczepionki okazały się być zanieczyszczone wirusem SV40, który jest przez niektórych badaczy wiązany przyczynowo z występowaniem chłoniaka nieziarniczego i międzybłoniaków u ludzi jak również u zwierząt doświadczalnych. Niniejszym gwarantuję, że szczepionki, których używam w mojej praktyce, nie zawierają SV40 ani innych żywych wirusów.
Gwarantuję też, że szczepionki, które rekomenduję pacjentowi (imię i nazwisko) …………………………………………, nie zawierają żadnych tkanek/komórek abortowanych płodów ludzkich.

Celem zabezpieczenia zdrowia mojego pacjenta, podjąłem/podjęłam odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że szczepionki, których używam, nie zawierają żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji.
Podjęte starania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osobiście przestudiowałem/łam raporty zawarte w bazie danych niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS i oświadczam, że zgodnie z moją zawodową opinią, podanie zalecanych przeze mnie szczepionek dzieciom w wieku poniżej 5 roku życia jest bezpieczne.
Miejscowość, data ……………………………………………
Podpis lekarza …………………………………………………

Zatrważające prawda? Cóż nie pozostaje nic innego jak dokonać choćby pobieżnej analizy.

Zacznijmy od osoby twórcy: „Ken Anderson”. Nie udało mi się dotrzeć do jakichkolwiek informacji kim ów człowiek jest, co osiągnął i spod jakiego kamienia wypełzł. Być może po prostu nie umiem korzystać z Googla. Jeśli komuś uda się go namierzyć to proszę o wpis w komentarzach.

Następnie mamy kilka kwestii prawnych, które pominiemy. Przyznaję szczerze, nie znam się za dobrze na paragrafach tego typu, a znajomy prawnik zapytany o zasadność takich roszczeń zarzucił mnie wieloma niezrozumiałymi zdaniami. Jeśli jednak miałbym zgadywać co powiedział, to to że to nie lekarz ma obowiązek podpisywać takie oświadczenie, a ew. pacjent oświadczenie o zrzeczeniu się szczepienia na własną odpowiedzialność.

Dalej natomiast mam bardzo ciekawą listę różnych składników. Wymienię te, które rzuciły mi się w oczy, albo wyglądają wyjątkowo groźnie.

Pierwszą pozycją która rzuca się w oczy to różnego rodzaju tkanki zwierzęce. Od wielu już lat, różnego rodzaju preparaty produkuje się z tego typu tkanek. Najsłynniejszym będzie tutaj chyba insulina. Inne natomiast takie jak krew stosowane są jako pożywka rozrostowa dla niektórych szczepów bakterii. Tak po prostu wygląda hodowla różnego rodzaju mikrobów od wielu lat.

Białka jaj kurzych itd. chyba nie wymagają zbytniego przedstawiania, są również stosowane jako pożywka mikrobiologiczna. Hydrolizat kazeiny to tzw. mleko zastępcze stosowane u dzieci w leczeniu alergii na mleko krowie i kolejna substancja stosowana do namnażania drobnoustrojów. Wszystkie znane i stosowane od lat w mikrobiologi czego dowiedzieć można się z pierwszego lepszego skryptu. [2]

Następnie pozycja, która jednocześnie mnie rozbawiła jak i rzuciła pewne światło na kompetencje twórcy. Formalina jest bowiem niczym innym jak wodnym roztworem formaldehydu (aldehydu mrówkowego). Siłą rzeczy jedno musi zawierać się w drugim. Nie widzę więc żadnego logicznego wytłumaczenia aby umieścić na liście oba. Sam formaldehyd jest środkiem znanym i stosowanym w przemyśle i medycynie od dziesiątek lat.

Następnie znowu parę składników przemysłu spożywczego, a potem wielka bomba: komórki diploidalne uzyskane z martwych ludzkich płodów. Termin równie precyzyjny co bzdurny i dający pojęcie jaką wiedzą dysponował twórca owej listy. Bowiem ze szkoły podstawowej wiemy już, że komórka diploidalna to taka która posiada podwójny garnitur chromosomów. Czyli wyłączając komórki rozrodcze – wszystkie komórki organizmu. A gdyby pobrać z takiego hipotetycznego „abortowanego płodu” komórki haploidalne to już byłoby OK? Nie sądzę i jeśli ktoś domyśla się o co mogło chodzić autorowi to ponownie – proszę o wpis w komentarzach. Można się tylko domyślać, że chodziło o osławione komórki macierzyste. Sam proces i etyka pozyskiwanie to już jednak temat na zupełniej inną rozprawę.

Poprę się tutaj natomiast cytatem eksperta:

„Obecnie komórki hoduje się na fibroblastach płodowych. Na pewno nie jest tak, że szczepionki rosną na abortowanych płodach.”[3]

Pediatra immunolog: dr n. med. Wojciech Feleszko

Następnie z ciekawych rzeczy mamy sławny Triomersal. Związek rzeczywiście toksyczny i rzekomo odpowiedzialny za wzrost przypadków autyzmu wśród dzieci. Stosowany jak konserwant szczepionek. Fakty przedstawiają się tak:

  • żadne badanie nie potwierdziło związku Triomesalu z autyzmem
  • wycofany w znacznej większości z rynku medycznego w 1999 roku, mimo tego liczba dzieci cierpiących na autyzm stale rośnie
  • inne badania z tego samego roku potwierdziły, że jest metabolizowany i wykazuje znacznie niższą aktywność niż inne związki rtęci (o wiele większym zagrożeniem są ryby z Chin zanieczyszczone związkami metylortęci)[4]

Następnie mamy wspomnienie o skażeniu wirusem SV40. Rzeczywiście taki incydent miał miejsce w szczepionkach produkowanych na przełomie lat 50 i 60. Wynikało to z niedoskonałości ówczesnej technologii oraz fakt że ów wirus był odporny na ówczesne metody jego uśmiercania. Gromadzi się on w dużych ilościach w komórkach nowotworowych i przez to łączony bywa z możliwością wywoływania choroby nowotworowej.

W 2004 roku United States National Cancer Institute wydało oświadczenie, w którym stwierdza iż pomimo tego że wirus SV40 może powodować raka u zwierząt, nagromadzone dane nie potwierdzają istnienia takiego mechanizmu u człowieka. [5]

Szacuje się że ok 12 % populacji jest nosicielami tego wirusa.

Od momentu rozprzestrzenienia się metody PCR praktycznie nie istnieje możliwość podobnego skażenia. [6]

Następnie mamy adnotacje o bazie VAERS. Bardzo ciekawy paragraf znajdziemy już na samym początku: „When evaluating data from VAERS, it is important to note that for any reported event, no cause-and-effect relationship has been established. Reports of all possible associations between vaccines and adverse events (possible side effects) are filed in VAERS. Therefore, VAERS collects data on any adverse event following vaccination, be it coincidental or truly caused by a vaccine. The report of an adverse event to VAERS is not documentation that a vaccine caused the event.” [7]

Co to znaczy? Ano pokuszę się o przetłumaczenie:

„Podczas oceniania danych z VAERS, jest istotnym odnotować iż każdy zgłoszony przypadek nie ustalonej relacji przyczyna-skutek. Raporty wszystkich interakcji pomiędzy szczepionkami i niepożądanymi zdarzeniami (możliwymi skutkami ubocznymi) mogą być zgłoszone do VAERS. Z tego powodu VAERS zbiera dane o każdych niepożądanych zdarzeniach następujących po podaniu szczepionki, czy to przypadkowymi czy rzeczywiście spowodowanymi szczepionką. Raport zdarzenia niepożądanego w VAERS nie jest dokumentacją stwierdzającą że szczepionka wywołała dane zdarzenie.”

Reszta wymienianych substancji i to szeroko spotykane odczynniki, które są składnikami wielu leków, przemysłu spożywczego czy po prostu antybiotykami. Proponuje każdemu zapoznać się z każdym z nich.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia samego procesu przygotowawczego szczepionek i ich końcowej zawartości. Otóż po przejrzeniu kilkunastu ulotek od różnych szczepionek największy rząd wartości jaką znalazłem to 125 mikrogram otoczki białkowej wirusa grypy. Podkreślam samej otoczki. Ilość nieaktywnych wirusów to zazwyczaj najczęściej 5-7,5 mikrograma. Reszta to substancja nośna. O co chodzi? A no o to, że całe hipotetyczne skażenie szczepionki musi zawrzeć się właśnie w owych mikrogramach. Czy parę milionowych grama może spowodować różnicę?

Może.

Choć prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest niezwykle niskie, żadna, ale to żadna metoda leczenia nie jest w 100 % bezpieczna. Przy skali podawania szczepionek na całym świecie jest rzeczą niemożliwą aby nie pojawiły się jakiekolwiek działania niepożądane. Nawet najsilniejszy, niemal nadludzki organizm może poddać się w nieprzewidywalnej interakcji z kilku substancji oraz skrywanym uczuleniem przy podaniu banalnych i szeroko dostępnych leków. [8] Proponuje również sprawdzić za jak wiele śmierci rocznie odpowiedzialna jest środek tak powszechny jak paracetamol. [9]

Czy należy więc szczepić się bezkrytycznie i ślepo na wszystko co się da?

Nie.

Uważam i to już całkiem subiektywna opinia, że część promowanych szczepień z poza tzw. „kalendarza szczepień” nigdy się zwykłemu człowiekowi nie przyda.

Każdy powinien sam kierować się własnym zdaniem i zadać sobie trud rozpatrzenia wszelkich dodatkowych szczepień. Niestety panująca na rynku dezinformacja działa w obie strony. Trudno w takiej sytuacji o obiektywną i wyważoną opinię. Próby manipulacji opierające się na niewiedzy, szokujących obrazach czy innych tego typu technikach (vide: jabłuszko ze wstępu) to domena obu stron „barykady”. To co widzimy powyżej jest taką samo bezsensowną skrajnością jak skandaliczna reklama szczepień przeciwko pneumokokom. [10] Nie mam złudzeń, przemysł farmaceutyczny nie jest tutaj kryształowo czysty i bez winy.

Zdaje sobie sprawę, że sczepienia zawsze pozostaną kontrowersyjnym tematem. Nie należny jednak dawać się  bezmyślnie ponieść w którąkolwiek skrajność.

Ryzyko istnieć będzie zawsze. Jest to jednak cena za życie w świecie wiele z najstraszniejszych chorób zostało wyeliminowanych. Zapominamy jednak że te choroby ciągle istnieją, a natura nie śpi i daje o sobie znać tam gdzie my o niej zapomnimy:

1. Epidemia odry w Nadrenii północnej Westfalii

2. Epidemia odry w UK

3. Epidemia odry na Kaukazie

4. Śmiertelny przypadek odry w UK

5. Epidemia odry w Teksasie

Źródła i przypisy:
[1] Pomysł ukradziony portalowi www.crazynauka.pl
[2] http://zgb.biol.uw.edu.pl/files/skrypt_MIKROBIOLOGIA%20_wersja_mala.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podłoże_hodowlane
[3] Cejrowski: Chce pan zaszczepić moje dziecko? Wystarczy podpisać formularz. Lekarz: To bzdura
[4] http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=69973
http://www.mp.pl/artykuly/46058
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_controversy
[5] http://www.cancer.gov/newscenter/newsfromnci/2004/sv40
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/SV40#Polio_vaccine_contamination
[7] http://vaers.hhs.gov/data/index
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee#Death
[9] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17608778
[10] http://www.youtube.com/watch?v=8as7t043nv8