Seveso – 1976 r. Bhopal – 1984 r. Czarnobyl – 1986 r. Trzy miasta, trzy daty, wspólne zdarzenie: poważna awaria przemysłowa.

Najbardziej znaną awarią przemysłową jest wypadek, który miał miejsce w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 r. W wyniku błędów technologicznych i działania człowieka doszło do przegrzania się rdzenia reaktora jądrowego, dwóch wybuchów i uwolnienia materiałów radioaktywnych do środowiska. W efekcie 146 tys. km2 uległo skażeniu radioaktywnemu, 350 tys. osób zostało przesiedlonych. Z kolei najbardziej tragiczna w historii awaria przemysłowa miała miejsce 3 grudnia 1984 r. w indyjskiej miejscowości Bhopal. W wyniku serii zaniedbań w fabryce należącej do amerykańskiej korporacji Union Carbide doszło do rozszczelnienia się zbiornika zawierającego izocyjanian metylu. Ponad 40 ton trującego, cięższego od powietrza gazu spłynęło do gęsto zaludnionej doliny, 4 tys. osób poniosło zgon natychmiast, 25 tys. zmarło w wyniku powikłań, a około 50 tys. zostało trwale niezdolnych do pracy… dalsza część artykułu, do przeczytania bezpłatnie na stronie wydawnictwa A&S Polska