Author Avatar

admin

0

Share post:

Ekonomiście wiele mówią o tym, jak katastrofalna w skutkach dla całego społeczeństwa może okazać się zbyt wysoka inflacja. Sam pojęcie inflacji odnosi się do wzrostu cen towarów i usług. Trend ten – zgodnie z definicją – utrzymuje się w dłuższym okresie czasu. Jakie są przyczyny inflacji? Jak wpływa ona na gospodarkę?

Przyczyny inflacji

Najbardziej znaną społeczeństwu przyczyną inflacji jest zbyt duża ilość pieniądza, który znajduje się w obiegu. Może to nastąpić wskutek niekontrolowanego dodruku pieniędzy, które mają sfinansować różnego rodzaju wydatki państwowe. Społeczeństwo, a przynajmniej jego część może się na tym wzbogacić, jednak wraz ze wzrostem bogactwa narodowego, rosną również ceny dóbr i usług. Zazwyczaj dodruk pieniądza związany jest z niezrównoważonym budżetem państwa. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której wydatki znacznie przekraczają dochody państwowe. Kolejną przyczyną inflacji może okazać się wadliwa struktura gospodarki. Istotny jest również wzrost popytu konsumentów na różnego rodzaju towary i usługi, a także znaczący wzrost kosztów produkcyjnych. Pośrednią przyczyną inflacji może być wadliwy system prawny, który zezwala na przykład na niekontrolowany dodruk pieniądza bądź zatwierdzenie wadliwego budżetu na dany rok podatkowy.

Skutki inflacji

Przyczyny i skutki inflacji mogą być bardzo zróżnicowane. Na ogół inflacja odbierana jest przez ekonomistów pozytywnie, bowiem napędza gospodarkę. Niemniej jednak istnieje pewien warunek – inflacja musi oscylować na stosunkowo niskim poziomie w dłuższym okresie czasu. Bardzo niebezpieczne mogą okazać się duże wahania cen. Odczuwamy je na co dzień zarówno my, konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Zmniejszenie siły nabywczej pieniądza przekłada się bowiem na to, że koszyk dóbr i usług, jaki wybieramy, ulega uszczupleniu. Nie możemy sobie pozwolić na zakup takich samych produktów i usług w takiej samej ilości, jak przed gwałtownym wzrostem cen. Drożeją również surowce wykorzystywane w produkcji, a więc i koszty działalności przedsiębiorstw rosną. To zaś nie zachęca do zakładania i rozwijania swojego biznesu w kraju, w którym panuje wysoka inflacja. Wraz z jej wzrostem zwykle odnotowujemy również wzrost bezrobocia. Warto mieć również świadomość, że inflacja niweluje wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Choć nominalnie mogą oni zarabiać więcej, realnie mogą pozwolić sobie na zakup mniejszej ilości dóbr i usług.

Inflacja, a deflacja

Na koniec warto uświadomić sobie, że inflacja nie równa się deflacji. Są to bowiem pojęcia często mylone przez osoby niemającego wykształcenia ekonomicznego. Otóż deflacja w praktyce oznacza spadek cen dóbr i usług. Pozornie wydaje się, że deflacja jest korzystniejsza od inflacji, niemniej jednak nie do końca tak jest. Wysoka deflacja również nie wpływa korzystnie na gospodarkę. Podaż zyskuje nadwyżkę nad popytem, co może prowadzić do wzrostu bezrobocia. Dlatego też władze państwa powinny dążyć do utrzymania w miarę stabilnego poziomu cen w dłuższym okresie czasu.

5 mitów na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej